Nikkelin hinnan kehitys 4 kuukauden ajalta

Nikkelin hinnan muutos 2 vuoden ajalta