Kimet Oy:n laatujärjestelmä

Kimet Oy:n laatujärjestelmä, joka kattaa yhtiön keskeiset toiminnot, on laadittu ISO 9001:2015 periaatteiden mukaisesti. Järjestelmä sisältää myös työturvallisuuden hallintaa koskevia asioita. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja palveluidemme laatua ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tavoitteinamme ovat entistä tyytyväisemmät asiakkaat ja toimintamme ympäristökuormituksen vähentäminen.

Reach-, RoHS- ja konfliktimineraaliasetukset

Reach-, RoHS- ja konfliktimineraaliasetukset asettavat Euroopan Unionin alueella toimivalle yritykselle velvollisuuksia, joiden sisältö riippuu siitä, missä roolissa yritys toimii ja miten asetuksissa mainitut aineet liittyvät yrityksen toimintaan. Oheisessa lausunnossamme kuvataan kunkin säädöksen osalta toteuttamamme toimenpiteet sekä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme välillä vallitsevat käytännöt varmistaaksemme toimittamiemme tuotteiden säädöstenmukaisuuden.

Info REACH-, RoHS ja konfliktimineraaliasetukset
184 kt, päivitetty 2.1.2024