Ohjeistus Kimet Oy:n toimitusten vastaanottamiseen

Toivomme asiakkaiden kiinnittävän huomiota Stén-konsernilta saapuvien toimitusten vastaanottamiseen. Haluamme varmistaa sujuvan käytännön toimitusten vastaanottovaiheessa, jotta toimitusketjumme on mahdollisimman tehokas tilauksesta toimituksen vastaanottamiseen.

Asianmukainen toimitusten vastaanottaminen on välttämätön edellytys korvausasian käsittelyssä, jos tuotteet ovat vaurioituneet tai hävinneet kuljetuksessa.


Toimituksen vastaanottovaiheessa tehtävät tarkastukset:

  1. Lähetyksen silmämääräinen tarkistus on syytä tehdä ennen rahtikirjan kuittaamista. Mikäli tuotteissa tai pakkauksissa on merkkejä kolhiintumisesta, kastumisesta tai sidonnan pettämisestä, on syytä tehdä rahtikirjaan varauma ennen lähetyksen vastaanottokuittausta.
  2. Vaikka rahtikirjaan olisi jo terminaalissa tehty varauma, pyydä kuljettajaa tekemään uusi, koska toimitus on saattanut saada lisävaurioita matkalla terminaalista eteenpäin.
  3. Mikäli mahdollista, ota valokuvia vaurioista ja säilytä toimitus sisällä lisävaurioiden ehkäisemiseksi.
  4. Näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus välittömästi ja piilevistä vauriosta kirjallisena seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
  5. Ethän ota varauman alaisia tuotteita käyttöön.
  6. Otathan yhteyttä myyjääsi varauman käsittelyä varten.

Varauman tulee sisältää:

  • Päivämäärä
  • Vastaanottajan sekä kuljettajan allekirjoitukset ja tarvittaessa nimenselvennökset
  • Mahdollisimman tarkka kuvaus vaurioista

Valokuvien ottaminen on suositeltavaa, jotta vaurioita voidaan tutkia ennakkoon helpommin.